3Požární uzávěry

Pro uzavření požárního úseku v budovách se zvýšeným nebezpečím vypuknutí požáru vám nabízíme vhodné protipožární uzávěry. Požární úseky jsou menší požárně ohraničené celky, které brání šíření požáru. Stavební objekt, který není členěn do požárních úseků, se považuje za jeden požární úsek.

K ohraničení požárních úseků slouží protipožární dělící konstrukce, které brání šíření požáru mimo požární úseky. Dělícími konstrukcemi jsou většinou protipožární stropy, nebo střešní konstrukce a vnitřní, obvodové či štítové protipožární stěny.

Pro uzavření požárních úseků můžete použít protipožární dveře.

Menšími požárními uzávěry jsou pak poklopy, uzávěry šachet nebo požární klapky.

Naše BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2 a B3 jsou vždy plným hladkým křídlem (s možností nalepení rámečku) tvořeným z plné desky na bázi dřeva opláštěné deskami s odolným povrchem CPL laminát, laminát Reliéf, případně HPL laminát a slouží zároveň i jako PROTIPOŽÁRNÍ dveře s požární odolností EI/EW 30.